Význam a funkcia vedenie účtovníctva

08. 12. 2012 | † 30. 09. 2015 | kód autora: rd1

V minulom článku sme si povedali, že vedenie účtovníctva najmä pre podvojné účtovníctvo musí poskytovať 2 základné druhy informácií: a) o stave pohybe majetku a záväzkov a za b) o nákladoch, výnosoch a s tým súvisiace zistenie hospodárskeho výsledku. Ak spĺňa účtovný systém tieto 2 hlavné požiadavky, začína plniť určité funkcie. Ak hovoríme o funkciách, ktoré účtovníctvo plní, najčastejšie sú okrem iného spomínajú tieto:

  • Poskytovanie informácií o hospodárení firmy
  • Poskytovanie informácií pre rozhodovanie a riadenie podniku
  • Dôkazný prostriedok pri vedení sporov
  • Zistenie informácií pre daňové účely

Prvé dve spomínané funkcie sú pravdepodobne tou najdôležitejšou, tu do veľkej miery záleží na konkrétnej účtovnej jednotke, ako veľmi sa rozhodnú danej funkcie účtovníctva využiť. Na základe údajov z minulosti, či súčasnosti sa môžu riadiace, či iní zodpovední pracovníci rozhodnúť o budúcich investíciách obchodoch, zdrojoch financovania, a pod.

Bohužiaľ pre radu podnikateľov je najdôležitejšou funkciou zistenie informácií pre daňové účely. (Najmä sa jedná o evidenciu spojenú s DPH a správne stanovenie základu dane z príjmov právnických osôb). Ako už bolo popísané v predchádzajúcom článku, túto funkciu účtovníctva ako primárny, berú najčastejšie podnikatelia, ktorí účtovníctva považujú za nutné zlo. Existujú samozrejme iné funkcie, vyplývajúce najmä z toho, že sa na účtovníctvo nenahliada ako na fixné systém, ale práve naopak. Účtovníctvo sa berie ako dynamický nástroj systémovej informačnej podpory, ktorý je variabilný.

Bezpochyby účtovníctvo tiež plní rôzne kontrolné funkcie, či evidenčné funkciu. Iný uhol pohľadu na funkciu účtovníctva sa nám tiež môže naskytnúť, ak sa pozrieme na osoby, ktoré sú nejakým spôsobom prepojené s účtovníctvom. Užívatelia účtovníctva Odpoveď na otázku aké má účtovníctva funkcie sa tiež môžeme pozrieť z pohľadu jeho užívateľov. Každý užívateľ má nejaké informačné potreby a tie chce uspokojiť. Každý z používatelia potrebuje prístup informácií v inom čase, množstve, štruktúre, či podrobnosti. Účtovníctvo reflektuje požiadavky jeho užívateľov, čo podporuje vyššie spomínanú variabilitu. Dalo by sa povedať, že účtovníctvo vám prinesie to, čo od neho požadujete. Čím viac vstupov (dát) do účtovného systému vložíte, tým podrobnejšie a variabilnejšie výsledky (výstupy) môžete očakávať.

O vstupoch a výstupoch účtovníctva si ešte mnohokrát v budúcnosti budeme rozprávať, zatiaľ stačí, keď ako vstupy si predstavíte jednotlivé doklady a ako výstupy účtovné výkazy, zobrazujúci agregované výstupy v požadovanej štruktúre, kvalite a pod Každá zo skupín na účetnitví nazerá trochu z iného uhla. Ak vezmeme užívateľa účtovníctva zo širokého uhla pohľadu, obsiahne v podstate každého. Každá z týchto zainteresovaných skupín má inú predstavu o ideálnom podniku a iné preferencie. Požiadavky jednotlivých skupín sú natoľko odlišné, poďme si ich teda, aspoň do základnej miery naznačiť. Pýtame Ak sa na užívateľa účtovníctva, je dôležité sa zamyslieť nad motívom, či dôvodom prečo by vôbec daný subjekmělo zaujímať účtovníctva a aké sú jeho motívy. Skupiny ľudí, ktorí sú menej či viac zainteresovaní do určitej účtovnej jednotky sa často nazývajú tzv stakeholderov. Odporúčame aj náš blog Účtovníctvo a s tým súvisiace.


Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky ekonomika-finance

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.